Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Download

 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť


Možnosť kresťanského psychologického pomáhania

Význam vzťahu pre vývin dieťaťa

Systemická terapia – stručný pohľad na súčasný stav teórie a praxe

Štandardy profesionálnej pomoci deťom

Prirodzenosť človeka, pohľad psychológa

Jednen pohľad na psychoterapiu pre kresťanov

 

 

 


cez proroka Izaiáša prehovoril Boh raz takto:
"Lebo ja Hospodin, tvoj Boh, Svätý Izraelov, som tvoj Spasiteľ.
Dal som na výplatu za teba ... Seba miesto teba.
Preto, že si drahý v mojich očiach, si aj učinený slávny,
a ja ťa milujem"
Izaiáš 43,3-4