Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Linky

 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť


Poradenské centrum Iná možnosť: www.inamoznost.sk

Inštitút systemickej skúsenosti Košice:  www.isz.sk

Inštitút systemickej skúsenosti Praha:  www.isz.cz

Klub Prieskumník – Pathfinder:   www.pathfinder.sk

Prednáška o psychoterapii a sexualite (od 51. minúty videa)

 

 

Lebo ... evanjelium Kristovo... je mocou
Božou na spasenie každému veriacemu

list Rimanom 1,16