Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Rozhovor cez internet

 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

 


Ponúkame možnosť vedenia poradenského rozhovoru cez internet, pomocou programu SKYPE alebo prostredníctvom telefónu.

Takýto spôsob kontaktu chápeme ako možnosť pomáhajúceho rozhovoru, ak nie je možný osobný kontakt s klientom (najmä ak klientovi vzdialenosť jeho bydliska neumožňuje osobné stretnutie
v Košiciach).

 

 

Naša duša očakáva Hospodina                .
On je našou pomocou                .
On je naším štítom                .

Žalm 33,20