Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť


Touto stránkou ponúkané kresťanské poradenské služby sú aktivitou Občianskeho združenia Poradenské centrum Iná možnosť. Naše občianske združenie si kladie za cieľ poskytovať služby v oblasti zdravia, najmä duševného a to vzdelávacieho, poradenského a terapeutického charakteru. Venovali sme sa preventívnym a voľno-časovým aktivitám pre deti a mládež s cieľom pomáhať deťom rozvíjať svoje osobnosti, zvládať rizikové a náročné situácie, rozvíjať autonómne rozhodovacie schopnosti a sebahodnotenie. Aktivity pre deti sme poskytovali deťom z bežnej populácie, ako aj deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Osobne vnímame v našom okolí nedostatok profesionálnych kresťanských pomáhajúcich služieb - v sociálnej a psychologickej oblasti. Naše aktivity sú snahou tento nedostatok aspoň čiastočne eliminovať a poskytnúť záujemcom kresťanskú a zároveň odbornú pomoc pri riešení najmä psychických a vzťahových ťažkostí.
Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť je zaregistrované na Ministerstve vnútra.

 


Hospodin hovorí:
"Skôr, ako budú volať, ja sa im ozvem.
Ešte budú hovoriť, už ich vypočujem."
Izaiáš 65,24