Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Kontakt

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

Mgr. Zuzana Korpášová
   tel.č.:0917 229 618
   email: korpasova.zuzana@gmail.com

 

Košice

 
  


Ježiš povedal: "Ja som vinič, vy ste letorasty.
Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia,
lebo bezo  mňa nemôžete nič robiť."
evanjelium sv.Matúša 15,5