Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Kto sme ?
 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

 

Mgr. Zuzana Korpášová
predsedkyňa občianskeho združenia Poradenské centrum Iná možnosť
sociálna
pracovníčka, poradca, psychoterapeut
- absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (odbor sociálna práca),
- absolventka psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii,
- absolventka kurzu Sandplaying, komplexného kurzu využitia pieskoviska v diagnostike,
  poradenstve a terapii,
- 10 ročná poradenská a psychoterapeutická prax.

.

Mgr. Vladimír Korpáš
klinický psychológ, poradca a psychoterapeut
- absolvent štúdia psychológie na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity,
- absolvoval špecializačné štúdium klinickej psychológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite,
- absolvoval psychoterapeutický výcvik v systemickom prístupe (800 hod),
  sociálno - psychologické výcviky (150 a 300 hod) a mnohé ďalšie menšie výcvikové a 
  vzdelávacie aktivity,
- 16 ročná poradenská a psychoterapeutická prax,
- lektor zážitkových komunitných výcvikových programov (cca 1 000 hod),
- 8 ročná prax v sexoterapii - liečbe sexuálnych problémov a porúch,
- zapísaný v zozname psychoterapeutov SR,
- registrovaný v komore psychológov,
- znalec v odbore psychológia, odvetvia klinická psychológia dospelých, detí a psychológia
  sexuality.