Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Kto sme ?
 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

 

Mgr. Zuzana Korpášová
predsedkyňa občianskeho združenia Poradenské centrum Iná možnosť
sociálna pracovníčka, poradca, psychoterapeut
- absolventka Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (odbor sociálna práca),
- absolventka psychoterapeutického výcviku v systemickej terapii,
- absolventka kurzu Sandplaying, komplexného kurzu využitia pieskoviska v diagnostike,
  poradenstve a terapii,
- absolventka kurzu v nedirektívnej terapii hrou,
- 12 ročná poradenská a psychoterapeutická prax.