Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť
psychologické
pri emocionálnych, vzťahových a psychosomatických ťažkostiach
pre jednotlivcov, páry a rodiny
s rešpektom k duchovnému rozmeru bytia človeka
z kresťanského hľadiska

 poradenstvo