Kresťanské poradenstvo a psychoterapia

Sexuálne problémy

 

Úvod

 

Možnosti pomoci

 

Spôsob práce

 

Kto sme

 

Kontakt

 

Cenník

 

Download

 

Linky

 

Rozhovor cez internet

 

Občianske združenie Poradenské centrum Iná možnosť

 

Sexuálne problémy sú svojou intimitou zvlášť osobné. Neraz sú práve pre veriaceho človka silným zdrojom vnútorného napätia a akejsi dilemy: "ako ja ako veriaci človek môžem mať hriešne sexuálne predstavy, pohnútky alebo správanie". Tieto problémy či zlyhania môžu byť veľmi zahanbujúce, nepríjemné. Možno práve preto je o nich užitočné začať hovoriť.

Ponúkame psychoterapeutcikú, aj špecifickú - sexoterapeutickú pomoc pri zvládaní rišení problémov, ktorá súvisí so sexualitou. Môžu to byť problémy s fungovaním sexuality muža a ženy alebo problémy v partnerskom sexuálnom spolužití. Aj rôzne zvláštnosti, ktoré niektoré ľudia u seba vnímajú a môžu sa týkať zvláštnych sexuálnych predstáv či praktík.

Sexuálne problémy môžu mať charakter nahromadených drobných zlyhaní v partnerskom intímnom živote alebo až opakujúcich sa nutkavých predstáv niečoho čudného, čo môže byť pre človeka inak zarážajúce, odpudzujúce a zvrátené.

Ponúkame individuálne a párové psychoterapeutické a sexoterapeutické sedenia. Plánujeme otvoriť skupinové stretnutia pre ľudí s problémami v oblasti sexuálnej identity a orientácie.

Čeliť zoči voči svojim problémom je zvyčajne začiatkom cesty ich riešenia...